Звіт незалежного аудитора та фінансова звітність за 2018 рік

tysa-audited-2018