ПОСТАЧАННЯ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Постанова НКРЕКП № 2501 «Про затвердження Типового договору постачання природного газу постачальником «останньої надії»

Постанова НКРЕКП № 2499 «Про затвердження Типового договору зберігання (закачування, відбору) природного газу»

Постанова НКРЕКП № 2498 «Про затвердження Типового договору розподілу природного газу»

Постанова НКРЕКП № 2497 «Про затвердження Типового договору транспортування природного газу»

Постанова НКРЕКП № 2495 «Про затвердження Кодексу газосховищ та критеріїв, згідно з якими до певного газосховища застосовується режим договірного доступу або режим регульованого доступу»

Постанова НКРЕКП № 2494 «Про затвердження Кодексу газорозподільних систем»

Постанова НКРЕКП № 2493 «Про затвердження Кодексу газотранспортної системи»

Постанова НКРЕКП №2496 «Про затвердження Правил постачання природного газу» PDF файл

Закон України «Про ринок природного газу»

Постанова НКРЕКП від 21.09.2017 №1156 «Про затвердження Мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів та постачання природного газу» | PDF (скачати)

Постанова НКРЕКП від 14.06.2018 №428 «Про затвердження Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов»

ПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ СПОЖИВАЧУ

Перелік нормативних документів, що регулюють відносини між електропостачальником та споживачами на роздрібному ринку електричної енергії:
 1. Закон України «Про ринок електричної енергії» від 13.04.2017 № 2019-VIII;
 2. Закон України «Про житлово-комунальні послуги» № 2189-VIII від 09.11.2017;
 3. Закон України «Про захист прав споживачів» № 1023-XII від 12.05.91р.;
 4. Закон України «Про звернення громадян» № 393/96-ВР від 02.10.96 р.;
 5. Закон України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01.06.2010р.;
 6. Закон України «Про інформацію» від 02.10.1992 № 2657-XII;
 7. Закон України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 № 2939-VI;
 8. Закон України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» № 1540-VIII від 22.09.2016;
 9. Закон України «Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення» № 887-VIII від 10.12.2015;
 10. Кодекс систем розподілу затверджений постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 310;
 11. Кодекс комерційного обліку електричної енергії затверджений постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 311;
 12. Правила роздрібного ринку електричної енергії затверджені постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 312;
 13. Постанова Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р. № 409 «Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування»;
 14. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 січня 2003 р. № 117 «Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги»;
 15. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. № 848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива»;
 16. Положення про Інформаційно-консультаційний центр по роботі із споживачами електричної енергії, затверджене Постановою НКРЕ від 12 березня 2009 року № 299;
 17. Порядок забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання затверджений Постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375;
 18. Порядок формування цін на універсальні послуги затверджений постановою НКРЕКП від 05.10.2018 №1177;
 19. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачузатверджені Постановою НКРЕКП від 27.12.2017 № 1469;
 20. Постанова КМУ від 17.04.2019 р. №373 «Деякі питання надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі».
 21. Постанова від 29 грудня 2023 р. № 2653 «Про встановлення «зелених» тарифів на електричну енергію, вироблену генеруючими установками приватних домогосподарств».

Завантажити правила роздрібного ринку електричної енергії